Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡ηảη♡ (๖team lion๖). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡ηảη♡ (๖team lion๖)

♡ηảη♡ (๖team lion๖)
Cấm đứa nào chửi hoặc ganh ghét bạn, bff, anh, em nuôi nha ko thì biết tay https://olm.vn/thanhvien/taisaoanhlainhuthe (emnuôi) cute nhớ kb em ấy nản ~ mn đừng nhắn tin với tớ nhé! Chỉ những hi nào cs việc thật sự muốn nói với tớ thì đừng cs nhắn nhé ! Đừng nhắn mấy cái như \"hi\", ong hết cả đầu, mn nghĩ mình thích tin nhắn đó lắm sao, cảm ơn lòng tốt của mn nhưng mình hông cần https://olm.vn/thanhvien/bff772006tn ( bff thân thân , sương sương) mn vô học sinh ko? https://olm.vn/bg/chi_sinhlop7_2019/

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:07:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:01:35
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 20:11:56
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 20:40:31
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:12:54
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 18:01:07
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 19:46:10
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 17:35:09
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 10:16:30
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 10:22:22
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 10:28:52
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 17:47:00
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 18:53:17

Luyện văn - Tiếng Việt

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 11:44:37
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:16:24
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 11:41:37
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 15:20:34
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:39:24
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:44:07
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:51:29
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:34:43
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:25:56
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 09:32:24
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 12:12:40
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 14:21:42
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 08:12:40
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 10:41:29
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:08:08
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 08:00:40
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 10:05:25
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:01:27
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:07:55
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 09:24:09
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 09:16:59
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:10:01
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:51:05
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:17:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:33:33
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:41:54
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:54:45
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 08:12:40
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:00:52
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:09:27
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hoán dụ
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:15:37
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 09:30:52
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 09:16:11
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lao xao
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:05:32
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 11:13:01
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:26:20
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:30:22
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:22:03
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:08:02
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:57:28
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:23:04
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 13:54:22
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:46:06
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:38:09
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:59:57
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:21:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:13:45
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 17:52:54
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 11:37:34
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 19:11:09
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 20:28:42

Luyện Tiếng Anh

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 08:17:26
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 08:21:54
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:54:27
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 09:50:29
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 09:31:03
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 12:12:28
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:20:17
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 21:08:56
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 09:12:57
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 09:15:57
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:17:06
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:22:09
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:54:55
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:31:01
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:51:40
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 10:55:04
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 10:57:20
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 09:40:00
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 06:46:53
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:52:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 09:42:00
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:20:24
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 10:02:49
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 12:55:56
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:16:45
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 06:30:24
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 09:05:16
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:19:14
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:56:23
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 07:42:40
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 07:45:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 10:28:10
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 10:07:35
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:09:04
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 10:10:51
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 10:13:52
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 21:27:36
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:54:54

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-10 19:42:12