Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡ηảη♡ (๖team lion๖). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡ηảη♡ (๖team lion๖)

♡ηảη♡ (๖team lion๖)
ai cs sở thích naruto thì hãy kb với mik còn ko thích thì thôi. Cấm đứa nào chửi hoặc ganh ghét bạn, bff, anh, em nuôi nha ko thì biết tay https://olm.vn/thanhvien/taisaoanhlainhuthe (em nuôi) cute nhớ kb em ấy https://olm.vn/thanhvien/bff772006tn ( bff thân thân , sương sương) mn vô học sinh ko? https://olm.vn/bg/chi_sinhlop7_2019/

Luyện toán

11 -Trung bình 4.69 - Tổng điểm 2109

♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 19:46:10
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 18:01:07
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 17:35:09
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 10:28:52
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 10:22:22
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 10:16:30
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:12:54
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:07:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:01:35
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 20:11:56

Luyện văn - Tiếng Việt

47 -Trung bình 7.32 - Tổng điểm 5706

♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:13:45
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:21:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:59:57
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:38:09
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:46:06
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 13:54:22
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:23:04
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:57:28
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:08:02
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:22:03

Luyện Tiếng Anh

35 -Trung bình 7.61 - Tổng điểm 4264

♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:54:54
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:09:04
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 10:07:35
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 10:28:10
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 07:45:18
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 07:42:40
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:56:23
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:19:14
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 09:05:16
♡ηảη♡ (๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 06:30:24

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-10 19:42:12