Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chàng Trai 2_k_7. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chàng Trai 2_k_7

Chàng Trai 2_k_7
chán

Luyện toán

24 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 2696

Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 12:20:50
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:20:41
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:13:35
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 11:30:02
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 11:20:35
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 11:40:01
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-06-08 11:43:01
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 19:46:24
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 19:38:43
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 12:20:14

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 7.44 - Tổng điểm 2009

Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 12:40:49
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 13:12:06
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 19:35:52
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 20:25:07
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 12:15:22
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 13:14:49
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-06-07 15:27:03
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 13:17:26
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 20:02:26
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 18:47:00

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 7.74 - Tổng điểm 619

Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 12:08:18
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 19:31:57
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 19:26:37
Chàng Trai 2_k_7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 17:30:09

Điểm thi