Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Doan Thanh Nha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Doan Thanh Nha

Doan Thanh Nha
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

2 -Trung bình 7.28 - Tổng điểm 291

Doan Thanh Nha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 14:46:35
Doan Thanh Nha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-11-03 11:26:32