Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Rinz :)). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Rinz :))

Rinz :))
ʚŦ๏кเϮ๏ų ℳųเςɦเɾ๏ųɞ ❤♛ℳℴℴทℛเภz♕❤

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 13:22:00
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 11:29:09
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:13:26
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 12:15:09
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 17:23:13
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 15:42:04
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:15:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:02:23
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 19:54:05
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:22:35
Rinz :)) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:13:09

Điểm thi

Rinz :)) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-24 16:20:36
Rinz :)) làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-24 16:11:47
Rinz :)) làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-24 16:05:30
Rinz :)) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-17 10:29:07
Rinz :)) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-17 10:25:38
Rinz :)) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-17 10:18:03