Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nobita Kun. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nobita Kun

Nobita Kun
Trời ngừng nổi gió_Chong chóng ngừng quay_Máu ngừng chảy_Tim ngừng đập *câm lặng*

Luyện toán

27 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 2844

Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 15:03:10
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:50:09
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:38:00
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 07:41:33
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 22:03:59
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 17:47:02
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 10:22:56
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 10:26:54
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 08:09:56
Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 09:12:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.92 - Tổng điểm 117

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nobita Kun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 15:05:40

Điểm thi

Nobita Kun làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:31:57
Nobita Kun làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:19:03
Nobita Kun làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-07 09:55:26