Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thu Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang
18~10 , thêm một tuổi mới òi ! Bước sang tuổi mới, làm tốt hơn những cái đã làm được ở hiện tại và khắc phục những cái chưa tốt. Chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé , Tôi!
  • Tên: Nguyễn Thị Thu Trang
  • Điểm hỏi đáp: 533SP, 26GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:26:43
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 19:27:23
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:10:09
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:28:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:46:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:15:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:57:07
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:09:38
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:27:22
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:52:00

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:38:02
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:49:04
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 08:23:29
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:00:28
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:15:27
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 08:23:24
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 08:51:02
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:21:03
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:11:15
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:23:43
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 17:44:30

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:28:17
Nguyễn Thị Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:32:04

Điểm thi