Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Takao love Hanabi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Takao love Hanabi

Takao love Hanabi
Cuộc sống đíu như mik nghĩ~~~

Điểm thi

Luyện toán

20 -Trung bình 8.98 - Tổng điểm 2066

Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 19:06:06
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 12:00:50
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 10:19:15
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 17:07:51
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 12:03:54
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 18:57:45
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 14:35:23
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 19:02:10
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 12:05:17
Takao love Hanabi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 18:56:12