Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩)

Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩)
#Nick phụ: https://olm.vn/thanhvien/nnpa492006 #Em gái ruột nè: https://olm.vn/thanhvien/minamotohelen( siu cute và rất hỉu tui lun:)! và cấm đứa nào làm nó buồn đó! lm nó buồn thì chờ ăn đập ik!)\\n#Em gái nui siu cute nek: https://olm.vn/thanhvien/natasami.\\n#Anh trai nui nek: https://olm.vn/thanhvien/dangvokhaai.#Em gái iu dấu: https://olm.vn/thanhvien/hoshimyda. #Em gái nuôi mới nè: https://olm.vn/thanhvien/meme_cute_123#Thằng em trai nui duy nhất:https://olm.vn/thanhvien/tranthequan123\\n#Ai rảnh vào đây nha: https://grandedesafio.com/vn/quiz/29695491#Mik 2k6! Ai rảnh thì kb nha~~~

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:05:00
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:08:41
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:47:15
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 12:21:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 09:24:06

Luyện Tiếng Anh

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:54:31
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 09:01:49
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:20:28
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:21:32
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:41:04
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:29:32
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:29:59
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:48:23
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 11:07:24
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:54:19
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:58:13
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 11:03:53
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 11:10:52
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 11:29:26
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:12:21
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:28:45
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:33:57
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:40:05
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:43:54
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:45:39
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:50:24
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:01:24
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:09:14
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:11:36
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:15:56
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:17:44
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:21:12
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:26:02
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:27:39
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:29:48
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:36:00
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:43:52
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:15:52
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:23:43
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:34:11
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:38:55
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:41:49
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:48:57
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:55:50
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:24:49
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:16:55
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:21:39
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:28:18
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:32:21
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:36:54
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:40:32
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:44:37
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:48:04
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:02:31
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:09:16
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:15:44
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:20:34
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:24:43
Nguyễn Ngọc Phương Anh (🍩 Team ☆ Friend ☆ Forever 🍩) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:27:16

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-08 17:23:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 09:25:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 09:23:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-25 09:05:49