Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Phương Anh♍. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Phương Anh♍

Nguyễn Ngọc Phương Anh♍
#Một ngày nào đó...chắc chắn...có chết anh ấy cũng về. Anh ấy muốn chị đợi đến lúc đó.~ Edogawa Conan #Nhớ tụi bạn hồi tiểu học quá à! Không biết bao giờ mới được gặp lại cái tụi nhây nhây nhưng rất dễ thương đó đây? #Ai rảnh vào đây nha:https://grandedesafio.com/vn/quiz/29695491

Luyện toán

4 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 505

Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 08:38:00
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:47:15
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:08:41
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:05:00

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.12 - Tổng điểm 245

Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:41:53

Luyện Tiếng Anh

54 -Trung bình 8.16 - Tổng điểm 6202

Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:43:52
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:29:32
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:29:59
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 11:29:26
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:20:28
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION: The countryside through visitors'eyes
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:38:55
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 09:01:49
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:29:48
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:11:36
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:15:44

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-08 17:23:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 09:25:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 09:23:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-25 09:05:49