Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈

•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈
Dạo này thấy olm.vn chán quá!!:p\n
  • Tên: •Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈
  • Đang học tại: Trường THCS Cát Sơn
  • Địa chỉ: Huyện Phù Cát - Bình Định
  • Điểm hỏi đáp: 106SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:36:31
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 07:20:39
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 13:48:21
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:23:06
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 18:09:58
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:47:36
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:45:13
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 09:27:32
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 09:22:33
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:55:09
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 14:53:39
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:14:23
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:19:02

Luyện văn - Tiếng Việt

35 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3500

•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 08:07:10
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 13:00:11
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 08:31:12
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:20:16
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 19:09:58
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 09:06:59
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:00:26
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 13:49:26
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:55:29
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 11:22:24
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 10:49:35
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 09:51:51
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 15:02:45
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 13:00:16
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 09:03:23
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 18:27:12
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:07:21
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 07:25:28
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 08:48:05
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:51:35
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 09:05:22
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 19:38:49
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:08:38
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 19:06:50
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 08:03:12
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:10:03
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 20:25:19
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 14:08:43
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:33:10
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:35:03
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 08:02:19
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:37:00
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 19:42:12
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 09:50:25
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 17:44:53

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 15:49:54
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 15:53:56
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 15:42:14
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:07:38
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 17:29:55
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:58:47
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:30:31
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:51:52
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 08:46:58
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 09:45:13
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:08:31
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:12:04
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:23:16
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:19:46
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 09:42:15
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:04:38
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 09:04:43
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:49:01
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 15:50:09
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 15:55:42
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 14:57:25
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 20:36:32
•Ɣąйǥ❤Ɣąйǥ❤²к⁸ ͜✿҈ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 08:20:18

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 08:42:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-05 08:40:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-10 20:16:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 07:22:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 15:50:37
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-22 08:54:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 08:47:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:00:08