Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Super Kẹo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Super Kẹo

Super Kẹo
- Đừng cãi lý với kẻ say. Đừng bắt tay với kẻ xấu. Đừng chiến đấu với kẻ liều. Đừng nói nhiều với kẻ ngu. - Tôi luôn đặt cậu ở vị trí này, nơi đó chưa có ai bước qua.

Luyện toán

2 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 299

Super Kẹo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:57:11
Super Kẹo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:53:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Super Kẹo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:29:41
Super Kẹo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-26 20:47:13