Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Super Kẹo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Super Kẹo

Super Kẹo
- Đừng cãi lý với kẻ say. Đừng bắt tay với kẻ xấu. Đừng chiến đấu với kẻ liều. Đừng nói nhiều với kẻ ngu. - Tôi luôn đặt cậu ở vị trí này, nơi đó chưa có ai bước qua.

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Super Kẹo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:53:08
Super Kẹo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:57:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Super Kẹo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:29:41
Super Kẹo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-26 20:47:13