Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trí 6a3. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trí 6a3

Trí 6a3
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

15 -Trung bình 9.42 - Tổng điểm 1696

Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 18:25:08
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 22:14:11
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 21:32:41
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 17:43:35
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 21:23:30
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 11:22:45
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 19:48:47
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 21:27:54
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 15:42:00
Trí 6a3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 20:46:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trí 6a3 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-02 15:47:05
Trí 6a3 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-01 06:18:06
Trí 6a3 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-27 18:00:52
Trí 6a3 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-27 17:59:08
Trí 6a3 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-27 17:56:01
Trí 6a3 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-27 17:52:44
Trí 6a3 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 09:00:57