tiến sagittarius

Giới thiệu về bản thân

sợ sự lạnh lùng , sự cô đơn