Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Minh Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 2809

Lần cuối làm bài: 2020-01-12 09:55:12
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:09:27
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:57:24
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:39:01
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:25:51
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:08:03
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:37:22
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:21:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 22:08:05
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:42:46

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.53 - Tổng điểm 457

Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:10:47
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:47:50
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:06:23
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:55:43

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.90 - Tổng điểm 245

Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:44:02

Điểm thi

Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 20:12:07
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-26 19:57:06
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 15:48:01
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 15:21:14
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:09:54
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:57:05
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-13 21:13:27
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:44:29
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:22:20
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:05:18
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:52:18
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 22:17:42
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-24 15:43:05
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:52:50
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:36:45
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 21:52:31
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-18 20:03:22
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-17 22:09:34
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 21:54:56
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 21:05:18
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 20:46:47