Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Minh Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:57:24
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:37:22
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:55:10
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 21:54:05
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:39:01
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:34:22
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:25:51
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:12:50
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:22:19
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:25:51
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 09:55:12
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:29:10
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:42:46
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 22:08:05
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:21:56
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:22:59
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:09:27
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:55:46
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:41:27
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:40:56
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:41:23
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:13:36
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 22:31:48
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:08:03
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:36:31

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:55:43
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:06:23
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:47:50
Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:10:47

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:44:02

Điểm thi

Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-15 22:38:07
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-15 22:13:42
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-15 21:46:25
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-14 22:12:33
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-12 21:20:13
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-22 10:04:10
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 20:12:07
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-26 19:57:06
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 15:48:01
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 15:21:14
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:09:54
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:57:05
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-13 21:13:27
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:44:29
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:22:20
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:05:18
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:52:18
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 22:17:42
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-24 15:43:05
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:52:50
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:36:45
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 21:52:31
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-18 20:03:22
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-17 22:09:34
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 21:54:56
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 21:05:18
Nguyễn Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 20:46:47