Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dũng Senpai . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dũng Senpai

Dũng Senpai
Làm video để cho vui

Luyện toán

45 -Trung bình 6.28 - Tổng điểm 6913

Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:51:54
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:05:39
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:59:48
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:46:45
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 12:17:54
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 07:21:53
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 07:16:48
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:38:16
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:33:35
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:31:07

Luyện văn - Tiếng Việt

22 -Trung bình 5.38 - Tổng điểm 3391

Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:32:39
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:52:32
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:16:08
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:06:21
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:07:19
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:47:47
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:19:52
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:15:02
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:35:59
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:34:56

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 8.82 - Tổng điểm 6964

Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:12:07
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:12:30
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:03:01
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:32:53
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:46:15
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:38:20
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:28:53
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:35:12
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:07:12
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:01:35

Điểm thi

Dũng Senpai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 21:12:40
Dũng Senpai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 20:43:40
Dũng Senpai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-25 20:28:19
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-30 10:08:13
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-20 17:14:30
Dũng Senpai làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-20 16:41:48