Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nhật Minhツ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nhật Minhツ

Nguyễn Nhật Minhツ
Chán ....

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:05:39
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:25:50
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:23:00
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:14:29
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 17:28:08
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:57:00
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 12:17:54
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:18:59
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:28:06
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:59:47
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 07:16:48
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 07:21:53
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:46:45
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:59:48
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 19:28:16
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 19:54:42
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:57:06
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 21:44:19
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:58:31
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:50:35
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 18:53:41
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:58:14
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:13:16
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:53:08
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:15:29
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:00:48
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:17:40
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:30:37
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:02:31
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 17:14:19
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:23:17
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 17:16:57
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 17:23:26
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:31:07
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:13:39
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:33:35
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:38:16
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:44:12
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:51:54
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:38:55
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:57:14
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:25:38
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:32:17
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:08:57
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:25:46
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:33:50
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:35:35
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:41:19
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 08:20:43
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:51:18

Luyện văn - Tiếng Việt

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:55:55
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:59:48
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:11:50
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 21:39:30
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:50:09
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 10:19:48
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:23:59
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tìm ngọc. Phân biệt ui/uy, r/d/gi, et/ec
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 21:21:30
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:57:13
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:02:29
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 21:22:15
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:09:29
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:34:56
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:35:59
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:15:02
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:19:52
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:47:47
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:07:19
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:06:21
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:16:08
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:52:32
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:32:39

Luyện Tiếng Anh

90 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9000

Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:11:57
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:43:44
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:59:59
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 10:47:36
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:32:13
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:44:29
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:25:53
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:42:08
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:24:11
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:32:41
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:41:18
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:37:56
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:39:13
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:19:37
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:26:14
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:36:51
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 09:44:01
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:10:46
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:01:46
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:13:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:00:07
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:19:39
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 16:43:40
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:37:45
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:57:44
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:58:28
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:18:35
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:53:08
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:58:11
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 21:00:24
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 20:55:23
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 21:17:06
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:41:12
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:53:49
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:20:50
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 21:58:54
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:22:57
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:25:07
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:28:53
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:29:22
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:10:26
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:31:55
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:37:51
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:16:47
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:13:19
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:25:52
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:59:14
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:36:07
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:42:13
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:44:44
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:49:16
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:58:58
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:21:43
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:28:39
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:01:35
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:07:12
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:35:12
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:28:53
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:38:20
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:46:15
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:32:53
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 21:00:32
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:12:55
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:16:41
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:58:33
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:23:23
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 19:30:55
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:49:36
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:43:38
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 20:02:20
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:03:01
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:43:23
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:41:44
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:39:17
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:12:30
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:06:07
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:12:04
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:22:36
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:22:55
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:37:04
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:49:16
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:53:17
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 11:04:30
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 21:05:30
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 09:33:29
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 08:27:20
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:10:35
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:25:59
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:12:07
Nguyễn Nhật Minhツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:51:22

Điểm thi

Nguyễn Nhật Minhツ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 21:12:40
Nguyễn Nhật Minhツ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 20:43:40
Nguyễn Nhật Minhツ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-25 20:28:19
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-30 10:08:13
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-20 17:14:30
Nguyễn Nhật Minhツ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-20 16:41:48