Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ƘøƘö ❷ⓚ♡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ƘøƘö ❷ⓚ♡

ƘøƘö ❷ⓚ♡
•๖ۣۜNɦữηɠ๖đứα๖ƙɦôηɠ๖bĭếт๖ɠì๖тɦì๖đừηɠ๖ηóĭ• ❤1000SP❤ avarta đôi vs [ https://olm.vn/thanhvien/conang12 ]

Luyện toán

2 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 285

ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:04:42
ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 17:33:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 700

ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:05:49
ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:06:08
ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:33:33
ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:30:52
ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:08:45
ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:56:22
ƘøƘö ❷ⓚ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:12:50

Điểm thi

ƘøƘö ❷ⓚ♡ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 17:59:29
ƘøƘö ❷ⓚ♡ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-10 18:09:13
ƘøƘö ❷ⓚ♡ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-10 17:55:55
ƘøƘö ❷ⓚ♡ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-10 17:53:43