Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •Mυη• . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•Mυη•

•Mυη•
https://olm.vn/thanhvien/cobemuagi (ngiu) https://olm.vn/bg/huytu12_toanlop7_2020/thao-luan | Thề là có thể bỏ olm bất cứ lúc nào khi olm vẫn lag

Luyện toán

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 18:29:45
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 12:15:38
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 12:23:40
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 19:06:27
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:08:53
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:55:47
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:15:38
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:24:13
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 12:16:33
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:18:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 8.84 - Tổng điểm 1061

•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:05:49
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:06:08
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:33:33
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:30:52
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:08:45
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:22:33
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:21:21
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:20:53
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:56:22
•Mυη• đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:12:50

Điểm thi

•Mυη• làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:38:34
•Mυη• làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 17:59:29
•Mυη• làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-10 18:09:13
•Mυη• làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-10 17:55:55
•Mυη• làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-10 17:53:43