Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhâm Bảo Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhâm Bảo Minh

Nhâm Bảo Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

26 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 2772

Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 20:46:21
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 21:33:20
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 20:16:33
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2015-10-26 13:30:48
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 20:20:43
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-05 10:37:54
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 19:54:10
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 20:41:48
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 20:50:36
Nhâm Bảo Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:20:28