Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Minh Nhã. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Minh Nhã

Nguyễn Thị Minh Nhã
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! Mình tên là Nguyễn Thị Minh Nhã, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Tơ. Mình thích học môn mĩ thuật, thể dục và môn tiếng anh. Mình luôn mong muốn làm bạn với thật nhiều người để trò chuyện. Cảm ơn các bạn.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-11 18:39:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-06 19:41:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-04 16:21:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-04 15:52:05
Nguyễn Thị Minh Nhã làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-03 14:38:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 17:15:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-29 19:35:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-28 15:20:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-28 15:04:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 14:44:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-27 19:40:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 21:08:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 15:47:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 15:46:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 15:15:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 10:06:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 07:58:44
Nguyễn Thị Minh Nhã làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 07:57:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 07:56:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-25 08:15:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-25 07:59:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-24 08:03:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-24 07:54:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-24 07:51:11
Nguyễn Thị Minh Nhã làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-23 20:30:20
Nguyễn Thị Minh Nhã làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-23 17:31:11
Nguyễn Thị Minh Nhã làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-23 09:36:38
Nguyễn Thị Minh Nhã làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:13:44
Nguyễn Thị Minh Nhã làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:50:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-11 16:17:11

Luyện toán

25 -Trung bình 9.07 - Tổng điểm 2901

Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 18:07:41
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 17:00:23
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-05-05 11:59:38
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 07:51:07
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 11:44:43
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 19:58:09
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-24 18:17:18
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-05-08 13:45:00
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 10:38:28
Nguyễn Thị Minh Nhã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 17:31:25