Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ )

Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ )
Có thể bỏ olm ngay bây giờ vì olm rất lag

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:15:13
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:06:57
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:08:41
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:11:47
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:14:39
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 15:24:34
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:41:23
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:24:59
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 17:36:21
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 18:09:45
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:06:20
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 17:20:58
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 17:56:41
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 17:42:55
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 09:55:02

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:11:54

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 15:28:39
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 17:55:02
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 17:33:45
Murad đồ thần đao ( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 18:22:43

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-14 15:35:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 18:05:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-12 18:12:16
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-12 17:56:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 17:15:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-10 15:39:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 17:52:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-08 17:46:44
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-08 17:36:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-08 09:09:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-08 08:16:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-07 19:57:53
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-07 18:26:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-07 17:59:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 17:59:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 19:57:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-05 19:15:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 18:17:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 18:41:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 20:43:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:43:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:40:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:38:30
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-01 10:02:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:58:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:18:08
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:15:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 08:09:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 07:44:45
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-29 20:09:38