Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Mình cung thiên yết,ai cung song ngư hoặc cự giải thì làm bạn thân cùng mình nhé!Với lại ai học trường Trần Quốc Toản,thành phố Phủ Lý cũng làm bạn thân với mình nhé!Làm bạn thân với mình khi có một trong hai ý trên !Còn kết bạn thì cứ vô tư !
  • Tên: Nguyễn Minh Anh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 42SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

21 -Trung bình 8.66 - Tổng điểm 2251

Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:22:54
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:53:20
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 13:50:26
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 15:19:58
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 15:04:11
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:04:12
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 15:35:42
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 15:47:52
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 13:59:25
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 12:19:56

Luyện văn - Tiếng Việt

27 -Trung bình 9.54 - Tổng điểm 2863

Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 21:10:44
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 13:55:59
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 16:32:15
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 14:12:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:36:10
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 16:55:44
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:44:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:30:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 14:10:51
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:28:40

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:51:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:09:20
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:02:22
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:16:54
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:55:38
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:02:40
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:00:03
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:57:04
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:44:23
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:32:32

Điểm thi

Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 15:26:17
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 12:01:19
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 18:57:05
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 11:17:02
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 18:43:43
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 14:59:31
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 12:18:22
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 12:07:27
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 17:03:02
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 19:00:31
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-31 18:14:32