Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh\nHoạt độngBạn bèTủ sách\n\n\n \n Nguyễn Minh Anh\nlồn đĩ\nTên: Nguyễn Minh Anh\nĐiểm hỏi đáp: 22SP, 0GP\nĐiểm hỏi đáp tuần này: -20SP, 0GP\nThống kê hỏi đáp\nLuyện toán\n21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100\n\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ\nLần cuối làm bài: 2019-01-04 13:59:25\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?\nLần cuối làm bài: 2019-01-08 15:35:42\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số\nLần cuối làm bài: 2019-01-18 15:04:11\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông\nLần cuối làm bài: 2019-01-03 12:26:52\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp\nLần cuối làm bài: 2019-01-11 12:19:56\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ\nLần cuối làm bài: 2018-12-29 15:27:12\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình\nLần cuối làm bài: 2019-01-01 16:51:41\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100\nLần cuối làm bài: 2019-01-03 12:23:05\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn\nLần cuối làm bài: 2019-03-10 16:02:34\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3\nLần cuối làm bài: 2019-11-27 20:22:54\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6\nLần cuối làm bài: 2020-02-07 14:08:55\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100\nLần cuối làm bài: 2018-12-31 21:36:47\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )\nLần cuối làm bài: 2018-12-29 15:45:33\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân\nLần cuối làm bài: 2019-01-06 15:47:52\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn\nLần cuối làm bài: 2018-12-24 20:50:31\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5\nLần cuối làm bài: 2019-01-10 19:04:12\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu\nLần cuối làm bài: 2019-10-06 15:53:20\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc\nLần cuối làm bài: 2019-01-03 12:25:57\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài\nLần cuối làm bài: 2019-02-23 13:50:26\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2\nLần cuối làm bài: 2018-12-28 16:37:02\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5\nLần cuối làm bài: 2018-12-28 16:53:26\nLuyện văn - Tiếng Việt\n28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800\n\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài\nLần cuối làm bài: 2018-10-21 13:55:59\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)\nLần cuối làm bài: 2018-10-22 21:10:44\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát\nLần cuối làm bài: 2018-10-23 16:24:02\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu\nLần cuối làm bài: 2018-11-01 19:03:27\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 09:41:07\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống\nLần cuối làm bài: 2018-10-26 14:04:36\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca\nLần cuối làm bài: 2018-10-27 14:38:30\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng\nLần cuối làm bài: 2018-11-30 14:12:53\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều\nLần cuối làm bài: 2018-11-30 14:10:51\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin\nLần cuối làm bài: 2018-11-06 20:54:14\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể\nLần cuối làm bài: 2018-11-20 21:15:28\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ\nLần cuối làm bài: 2018-12-27 21:41:01\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi\nLần cuối làm bài: 2018-12-27 21:39:28\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt\nLần cuối làm bài: 2018-12-29 20:30:53\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn \"Ba cá bống\"\nLần cuối làm bài: 2018-12-29 20:36:10\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa\nLần cuối làm bài: 2018-12-29 20:39:56\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)\nLần cuối làm bài: 2018-12-30 16:32:15\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc\nLần cuối làm bài: 2018-12-30 16:36:13\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung\nLần cuối làm bài: 2018-12-31 17:44:53\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực\nLần cuối làm bài: 2018-12-31 17:47:23\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?\nLần cuối làm bài: 2018-12-31 17:54:32\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)\nLần cuối làm bài: 2019-01-01 16:55:44\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng\nLần cuối làm bài: 2019-01-04 13:37:32\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh\nLần cuối làm bài: 2019-01-04 13:46:07\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?\nLần cuối làm bài: 2019-01-04 14:28:40\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam\nLần cuối làm bài: 2019-01-10 18:47:52\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió\nLần cuối làm bài: 2019-01-10 18:51:02\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt\nLần cuối làm bài: 2019-12-26 09:20:17\nLuyện Tiếng Anh\n18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800\n\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 14:24:25\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 14:30:09\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 14:33:12\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 14:39:49\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 14:44:22\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 14:48:14\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 20:28:02\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 20:37:11\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 20:32:32\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 20:44:23\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 20:57:04\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision\nLần cuối làm bài: 2018-12-24 21:00:03\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?\nLần cuối làm bài: 2019-01-14 19:02:40\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2\nLần cuối làm bài: 2018-12-24 20:55:38\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 15:16:54\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 15:02:22\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 15:09:20\n \nNguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1\nLần cuối làm bài: 2018-12-23 14:51:53\nĐiểm thi\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm\nĐiểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 15:26:17\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm\nĐiểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 12:01:19\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm\nĐiểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 18:57:05\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm\nĐiểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 11:17:02\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm\nĐiểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 18:43:43\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm\nĐiểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 14:59:31\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm\nĐiểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 12:18:22\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm\nĐiểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 12:07:27\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm\nĐiểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 17:03:02\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm\nĐiểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 19:00:31\n \nNguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm\nĐiểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-31 18:14:32\n\n© 2013 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (email: a@olm.vn)\n\n103.35.64.8
  • Tên: Nguyễn Minh Anh
  • Điểm hỏi đáp: 22SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: -20SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 13:59:25
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 15:35:42
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 15:04:11
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 12:26:52
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 12:19:56
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 15:27:12
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 16:51:41
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 12:23:05
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 16:02:34
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:22:54
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 14:08:55
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:36:47
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 15:45:33
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 15:47:52
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:50:31
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:04:12
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:53:20
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 12:25:57
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 13:50:26
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:37:02
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:53:26

Luyện văn - Tiếng Việt

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 13:37:32
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 18:47:52
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 16:36:13
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:39:56
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 18:51:02
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 13:46:07
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:54:32
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:03:27
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 09:41:07
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:15:28
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:54:14
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:47:23
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:04:36
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 14:38:30
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:39:28
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:41:01
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 16:24:02
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 09:20:17
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:28:40
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 14:10:51
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:30:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:44:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 16:55:44
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:36:10
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 14:12:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 16:32:15
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 13:55:59
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 21:10:44

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:24:25
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:30:09
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:33:12
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:39:49
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:44:22
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:48:14
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:51:53
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:55:38
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:02:22
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:09:20
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:16:54
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:28:02
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:32:32
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:37:11
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:44:23
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:57:04
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:00:03
Nguyễn Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:02:40

Điểm thi

Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 15:26:17
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 12:01:19
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 18:57:05
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 11:17:02
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 18:43:43
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 14:59:31
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 12:18:22
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 12:07:27
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 17:03:02
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 19:00:31
Nguyễn Minh Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-31 18:14:32