Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với minh man. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

minh man

minh man
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 563

Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:06:35
minh man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 20:56:09
minh man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 20:50:53
minh man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 14:46:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.75 - Tổng điểm 95

Điểm thi

minh man làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-04 09:40:57