Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với MInhmama. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

MInhmama

MInhmama
haha Chết quên chào.Chào mừng các bạn đến với lớp của thầy minhmama. Hiện nay mk có 25 tài khoản. Các bạn nhớ ủng hộ kênh roblox của thầy kia phạm,Vamy Trần, NamlKun và Minhmama. Yêu các bn nhiều Ai là Fan của Anime kb nha Vào là phải kb. Ko thì biết tay nhaHaha ~///~

Luyện toán

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:21:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.27 - Tổng điểm 827

MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 20:02:17
MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:58:54
MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:50:12
MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:58:28
MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:49:28
MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:49:19
MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:49:08
MInhmama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:48:54

Điểm thi

MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-24 19:10:35
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-24 19:09:05
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-24 19:07:49
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-24 19:05:25
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-24 19:04:29
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-24 19:02:24
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-24 18:59:32
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-24 18:56:11
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-24 18:55:18
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-24 18:54:07
MInhmama làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-24 18:52:49