Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với le quang minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

le quang minh

le quang minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 60

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

le quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 08:44:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

le quang minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-23 13:34:23