Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thế Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thế Minh

Đinh Thế Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Đinh Thế Minh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Đinh Thế Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:26:43
Đinh Thế Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:07:10
Đinh Thế Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:56:12
Đinh Thế Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:01:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đinh Thế Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:37:41
Đinh Thế Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 23:19:28

Điểm thi

Đinh Thế Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-05 15:20:35