Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vu Minh Duc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vu Minh Duc

Vu Minh Duc
Hoan nghênh tất cả các bạn đã tới thăm nhà mình!Tết sắp đến rồi chúc các bạn vui vẻ!Mình học lớp 3a trường tiểu học Thạch Quảng

Luyện toán

33 -Trung bình 7.64 - Tổng điểm 3818

Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2015-10-12 19:59:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 19:36:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 19:31:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-09 19:32:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 14:37:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 14:41:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 19:51:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 14:26:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-09-29 19:35:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-09-28 14:10:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi