Vu Minh Duc

Giới thiệu về bản thân

Hoan nghênh tất cả các bạn đã tới thăm nhà mình!Tết sắp đến rồi chúc các bạn vui vẻ!Mình học lớp 3a trường tiểu học Thạch Quảng