Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Văn Minh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Văn Minh Hiếu

Hà Văn Minh Hiếu
2k6

Luyện toán

52 -Trung bình 9.14 - Tổng điểm 5577

Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:07:52
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 16:45:02
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 22:01:43
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:51:42
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:37:10
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 17:26:12
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 17:12:03
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:21:23
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:08:59
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:55:47

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 740

Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 15:26:20
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:21:30
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:03:18
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 19:44:25
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 22:18:38
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:30:45
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 14:01:33

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:35:54
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:32:38
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:30:09
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:28:06
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-28 15:29:36
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 15:18:38
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 12:35:08
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-16 13:43:26
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:57:40
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:54:21
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:52:43
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:50:56
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:47:31
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:31:01