Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]]. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]]

❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]]
#Hanntotbungthanthienvl #Hannchuatruongthanh #Hanncodonquaa #Hannmetroi #Hanndauduroi #Hannxaugai #Hannyeucaccau

Luyện toán

42 -Trung bình 9.04 - Tổng điểm 4341

Lần cuối làm bài: 2019-11-18 07:53:50
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 08:13:27
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:08:08
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:54:23
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:41:40
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 08:44:40
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 07:17:22
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 08:13:34
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 16:10:13
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 18:15:44

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.66 - Tổng điểm 905

Lần cuối làm bài: 2018-04-28 18:05:48
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 18:43:06

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 1848

❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 18:35:54
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 08:59:53
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 15:05:29
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:40:45
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:20:05
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:25:43
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:25:25
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 18:05:54
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 14:53:50
❥мιи ❥ɦâฑ♡ [[»Heo«]] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 14:36:05

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-09 18:33:47
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-09 18:23:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-22 08:34:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-21 19:17:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-19 19:13:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 19:30:18