Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❖︵ßèoɞ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❖︵ßèoɞ

❖︵ßèoɞ
Độc thân không phải là ế mà là tìm người tử tế để yêu ๖²⁴ʱ🄽🄷ớ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ๖²⁴ʱyêu⁀ᶦᵈᵒᶫ

Luyện toán

33 -Trung bình 9.38 - Tổng điểm 3658

❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 07:17:22
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 08:13:34
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 16:10:13
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 18:15:44
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 07:45:56
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 17:39:13
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 18:00:23
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:29:21
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:29:53
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 18:16:47

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.19 - Tổng điểm 791

❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 18:05:48
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 18:43:06

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 7.47 - Tổng điểm 1120

❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 18:35:54
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 08:59:53
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 15:05:29
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 18:05:54
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 14:53:50
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 14:36:05
❖︵ßèoɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 20:20:20

Điểm thi

❖︵ßèoɞ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-09 18:33:47
❖︵ßèoɞ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-09 18:23:22
❖︵ßèoɞ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-22 08:34:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-21 19:17:29
❖︵ßèoɞ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-19 19:13:47
❖︵ßèoɞ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 19:30:18