Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Minh Hằng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 7.73 - Tổng điểm 464

Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 12:01:09
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:54:24

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 500

Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 14:24:34
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 19:07:43
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:27:25
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 22:12:33
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 14:38:00

Luyện Tiếng Anh

57 -Trung bình 8.45 - Tổng điểm 5743

Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 16:04:09
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung C. Listening
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 17:32:57
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 12:21:44
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 12:52:34
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 18:02:32
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 22:18:00
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 08:41:20
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:39:58
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:07:32
Nguyễn Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 12:06:25

Điểm thi

Nguyễn Minh Hằng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 09:48:55