Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức
JustinMemoris MK:MinhDuc123@

Luyện toán

1 -Trung bình 6.85 - Tổng điểm 137

Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 07:34:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.60 - Tổng điểm 198

Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:53:40

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 12

Điểm thi

Nguyễn Minh Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 14:41:24
Nguyễn Minh Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 14:31:00