Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Premis. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Premis

Premis
78977445451 my sđt

Luyện toán

4 -Trung bình 6.50 - Tổng điểm 780

Premis đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 14:20:51
Premis đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 20:33:21
Premis đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 09:35:44
Premis đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 14:38:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Premis làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-11 19:28:05
Premis làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-11 19:23:45
Premis làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-11 19:22:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 18:51:16
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-23 19:50:15