Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với I am➻Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

I am➻Minh

I am➻Minh
CHÁN V~~~~~

Luyện toán

11 -Trung bình 7.96 - Tổng điểm 1354

I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:16:42
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 21:26:39
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:52:06
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:03:45
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:11:01
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:41:52
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 19:07:15
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 11:57:59
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 21:49:16
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:34:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.53 - Tổng điểm 166

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.05 - Tổng điểm 61

Điểm thi

I am➻Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-29 21:31:32