Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với I am➻Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

I am➻Minh

I am➻Minh
...................

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:42:16
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:11:01
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:34:18
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 11:57:59
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:19:40
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:22:38
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:41:52
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 21:46:53
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 21:49:16
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 22:17:26
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 19:33:00
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:41:45
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 22:18:17
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:44:21
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:01:36
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:46:20
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:51:27
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:55:17
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:58:08
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 21:51:44
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:52:06
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 19:07:15
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:16:42
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 21:26:39
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:36:27
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:47:49
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:19:28
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:20:36
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:10:21
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:26:35
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:39:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 22:59:08
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 22:04:42
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 22:40:06
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 09:31:54
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 22:52:39
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 22:53:47
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 22:04:21
I am➻Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:10:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

I am➻Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-29 21:31:32