Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khong Vu Minh Chau. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khong Vu Minh Chau

Khong Vu Minh Chau
WELCOME to my page!XD

Luyện toán

46 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4600

Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 15:51:07
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:55:59
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 10:29:28
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 21:15:47
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 08:44:58
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 09:21:41
Lần cuối làm bài: 2017-05-30 09:46:21
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 15:03:38
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 10:35:31
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 10:47:01
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 18:20:52
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 08:22:23
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 19:53:57
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 08:33:38
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 16:47:30
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-09-15 20:13:31
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 21:05:10
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 18:46:26
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 10:02:18
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 16:31:26
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 18:35:21
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 19:57:57
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 09:56:32
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 19:33:30
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-18 21:52:06
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 19:15:05
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 09:58:51
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 09:17:14
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 09:23:58
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 14:46:13
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:32:18
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 18:32:38
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 11:35:16
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:14:38
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 15:31:49
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-06-09 14:46:15
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 10:52:53
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 14:38:48
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 18:13:35
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 12:21:28
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:31:45
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:16:44
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:16:33
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 18:59:28
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:33:06
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 09:47:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:29:40

Điểm thi

Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 11:36:31
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 11:30:27
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 10:22:42
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-07-18 09:54:13
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-18 09:49:35
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-17 10:42:20
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 10:40:35
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 10:25:38
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-16 10:03:24
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:42:40
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:29:50
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:26:05
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:24:36
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:23:13
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:22:20
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:21:19
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 08:32:57
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 08:30:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:48:41
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:46:57
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:44:14
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:30:56
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:27:29
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:25:42
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:21:46
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:20:23
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:14:38
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:02:57
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 18:48:21
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 18:46:11