Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nhật Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nhật Minh

Nguyễn Nhật Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 6.35 - Tổng điểm 127

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.15 - Tổng điểm 83

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 134

Nguyễn Nhật Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 14:53:08

Điểm thi

Nguyễn Nhật Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-10 19:59:59