Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Tuấn Minh
Hi everyone!

Luyện toán

204 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 20400

Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:10:42
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 11:33:04
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:45:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 18:32:19
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 20:58:55
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:27:48
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 16:12:38
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 21:06:54
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 16:05:15
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 22:52:22
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 12:40:56
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 18:53:38
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 11:15:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 16:33:51
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 11:09:19
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 18:55:04
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 22:20:03
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 13:59:57
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 11:25:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:18:30
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 11:27:51
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 12:01:14
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 15:58:43
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 14:22:32
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 17:09:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 16:09:33
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 12:18:56
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 23:52:39
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 22:53:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 12:03:10
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:58:35
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 17:33:11
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 18:50:10
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 20:02:31
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 23:19:27
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 13:04:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 23:58:59
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 13:46:58
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 20:22:08
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 21:51:54
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 00:04:51
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 12:32:51
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 11:04:38
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 12:40:36
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 10:22:11
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 16:26:04
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 22:39:12
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-04-09 21:41:52
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 19:58:45
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 18:36:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 23:44:01
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:47:59
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:54:41
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 22:31:22
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 22:44:04
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 17:37:37
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 19:17:55
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 21:33:13
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-11 20:53:31
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:31:52
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 11:25:38
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 19:35:05
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 12:36:34
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 22:40:30
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 13:36:36
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 11:01:34
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 14:39:47
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 13:58:23
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:19:05
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 22:18:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 22:27:17
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 12:18:15
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 17:47:03
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 10:53:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 12:38:23
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 20:37:39
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 16:02:44
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 22:48:46
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 12:21:33
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 16:39:43
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép chia bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 09:29:01
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 10:56:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 22:52:32
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 16:05:40
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 10:16:54
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 15:57:35
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 14:00:33
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 17:22:19
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 18:42:05
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 17:29:51
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:48:47
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 10:30:31
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 12:27:51
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 15:30:32
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 22:42:27
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 16:37:25
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 16:02:44
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 16:27:39
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 19:06:42
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 21:12:44
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:23:39
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:42:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 11:22:12
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 22:25:29
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 20:16:39
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 21:02:53
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 18:58:51
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 22:58:57
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 19:23:06
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 12:29:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 12:14:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 23:05:54
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 23:17:45
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-03-11 20:59:27
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 11:32:24
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 18:06:00
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 11:37:24
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:37:42
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 21:06:28
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 18:09:12
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:41:03
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 10:03:56
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 16:09:34
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 18:55:56
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 12:21:59
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 09:35:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 12:25:32
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:17:05
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 11:41:03
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 18:39:13
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 12:14:10
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 13:12:04
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 19:50:26
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 19:45:22
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 23:55:58
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 19:17:18
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 18:06:49
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 11:16:48
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 10:50:29
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 16:06:16
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 17:04:20
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 23:47:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 00:02:58
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 11:24:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 18:47:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 10:33:25
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 11:06:00
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 00:07:08
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 14:07:45
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 16:45:52
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 18:43:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 07:09:17
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:06:18
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 10:44:27
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 11:35:36
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:39:17
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 22:04:13
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 17:21:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 13:20:04
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-01-07 12:02:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 22:58:45
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 12:48:33
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:55:57
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 16:36:15
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 11:12:07
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 11:42:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 11:55:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 14:55:00
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 15:06:43
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 15:11:45
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 20:29:46
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 10:00:59
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 08:56:04
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 16:25:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 21:15:01
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 15:32:39
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 20:11:47
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 10:01:41
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 21:19:58
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 20:43:46
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 22:38:40
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 11:39:25
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 11:56:38
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 20:13:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 23:08:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 22:54:34
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 21:52:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 17:04:23
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 11:10:19
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 17:26:16
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 17:16:28
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 21:24:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 10:58:08
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 18:03:43
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 22:44:33
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 22:21:29
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:28:03
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 21:49:57
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 12:45:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 16:52:03
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 20:54:31
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 22:25:15
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 11:51:26
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 21:18:19

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 16:59:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Tuấn Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:32:17
Nguyễn Tuấn Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:30:17