Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Tuấn Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình. Mình tên là Nguyễn Tuấn Minh, mình học lớp 8A1 trường THCS Nam Hà quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Mình thích học toán và tiếng Anh. Ai có kinh nghiệm về 2 môn toán, tiếng Anh thì trau dồi với mình nha. Ai thấy mình trên olm nhớ tick cho mình nha, thanks.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:32:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:30:17

Luyện toán

204 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 20879

Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 17:21:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 13:20:04
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 12:45:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-01-07 12:02:02
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 07:09:17
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 10:44:27
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 11:42:09
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 11:55:21
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 12:48:33
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 14:00:33