Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lê Anh Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lê Anh Minh

Nguyễn Lê Anh Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 09:16:31
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 13:03:28
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 09:15:51
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 10:06:43
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 09:12:47
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 09:19:07
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 09:15:20
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 10:12:27
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 09:15:08
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 13:38:07
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 09:22:19
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:19:18
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 08:58:47
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 09:48:43
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:48:20
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 13:12:55
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 09:06:57
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 09:14:32

Luyện Tiếng Anh

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:35:23
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 10:10:18
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:32:25
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:32:41
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:34:35
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:15:44
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:25:26
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:22:50
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 09:01:17
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 09:04:25
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 09:09:31
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:45:37
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:46:40
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:51:50
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:53:17
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:55:51
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:56:35
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:57:49
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:59:30
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:05:41
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:06:54
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:11:28
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:16:41
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:22:04
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:32:32
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:22:02
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:08:43
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:12:46
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:13:56
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:16:14
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:20:04
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:23:24
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:28:27
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:31:49
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:34:19
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 10:23:55
Nguyễn Lê Anh Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 10:24:12

Điểm thi

Nguyễn Lê Anh Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-23 19:40:24
Nguyễn Lê Anh Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 19:58:11
Nguyễn Lê Anh Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-19 09:13:45