Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đạt Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đạt Nguyễn

Đạt Nguyễn
Fan ANIME đây! Vô quăng mấy bộ xem với :3

Luyện toán

0 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 80

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đạt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-24 09:39:50
Đạt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-22 11:38:32
Đạt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-21 21:24:28
Đạt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-21 20:36:24