Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★

•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★
Các bn ủng hộ kênh của mik: https://www.youtube.com/channel/UCt-8ABA-34D8RzqmJBi-gaw?view_as=subscriber. Acc 3 chủ : 1 nữ , 2 nam(BFF)
  • Tên: •๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★
  • Đang học tại: Trường THCS Phong Hóa
  • Địa chỉ: Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
  • Điểm hỏi đáp: 1442SP, 12GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 7.14 - Tổng điểm 500

Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:11:34
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:27:53
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:16:33

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 8.50 - Tổng điểm 425

•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:55:42
•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:06:59
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:38:28
•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:58:33

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 8.84 - Tổng điểm 3359

Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:53:35
•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:39:50
•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:44:41
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:21:54
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:40:34
•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:32:01
•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:35:48
•๖ۣNika_channel⁀™[ HP ] ★Granger Herimone★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:46:41
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:53:14
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:48:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-16 20:28:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 12:53:40