Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞

๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞
avt chínhh chủ not save and not copy ✔ :)

Luyện toán

3 -Trung bình 7.14 - Tổng điểm 500

๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:11:34
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:27:53
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:16:33

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 8.50 - Tổng điểm 425

๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:55:42
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:06:59
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:38:28
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:58:33

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 8.84 - Tổng điểm 3359

๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:53:35
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:39:50
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:44:41
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:21:54
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:40:34
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:32:01
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:35:48
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:46:41
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:53:14
๖²⁴ʱ•Wїɳɗү_✞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:48:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-16 20:28:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 12:53:40