Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mỏi đầu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mỏi đầu

Mỏi đầu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 96

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 228

Mỏi đầu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:13:52
Mỏi đầu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:07:48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-10 08:25:00
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-05 06:46:16
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-05 06:07:07
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:00:45
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 19:53:52
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-25 14:17:52
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 12:33:50
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-20 12:08:03
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-20 12:01:16
Mỏi đầu làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-11 11:45:58