Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguughjk. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguughjk

nguughjk
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

nguughjk làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-21 21:46:15
nguughjk làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-21 21:40:40
nguughjk làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-21 21:33:21
nguughjk làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-21 21:32:11
nguughjk làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-09-02 10:19:28

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm