Aino Megumi ll Cure Lovely

Giới thiệu về bản thân

Tôi là : Ngô Lê Xuân Thảo