Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Anime. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Anime

Anime

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 15:58:18
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 17:24:12
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:23:17
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 11:59:35
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:31:23
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:36:23
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:30:57
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 15:12:20
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 11:52:57
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:29:51
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 12:30:09
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:30:31
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 09:57:38
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:32:07
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:35:44

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:05:49
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 15:57:19
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:54:44
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 18:02:58
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 13:20:43

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 13:29:15
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:48:30
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:39:13
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:32:23
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:28:50
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 10:05:18
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:21:09
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 13:47:41
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:18:36
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:11:24
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:55:21
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 10:40:27
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 10:24:25
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 12:02:01
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:38:40
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:27:48
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:23:26
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:16:29

Điểm thi

Anime làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-21 13:24:14
Anime làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-09 20:33:18
Anime làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-06 14:58:32
Anime làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-06 14:55:55
Anime làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-06 14:51:16