Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Anime. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Anime

Anime
ai mê anime thì make friend với mình nha! nhớ tick cho mình

Luyện toán

5 -Trung bình 8.14 - Tổng điểm 977

Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:30:31
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:29:51
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:32:07
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 09:57:38
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 17:24:12

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.39 - Tổng điểm 517

Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 13:20:43
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 18:02:58
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:54:44
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:05:49

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 1836

Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:16:29
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:23:26
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:27:48
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:38:40
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 12:02:01
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 10:24:25
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 10:40:27
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:55:21
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:11:24
Anime đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 10:18:36

Điểm thi

Anime làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-09 20:33:18
Anime làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-06 14:58:32
Anime làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-06 14:55:55
Anime làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-06 14:51:16