Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mahakali ( Kali ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mahakali ( Kali )

Mahakali ( Kali )
https://olm.vn/thanhvien/lemy2008ltv - Người tạo ra ta đó. Ai giám động vào, ta sẽ chặt đầu và uống máu đó.Nhất là Mahishasura Mardini, ta sẽ hủy diệt hết tất cả lũ các ngươi.https://olm.vn/thanhvien/minhnguyenvn ( thực sự nó 2k9 mà nó ghi là 2k3 đấy). Chẳng coi ta ra gì rồi lôi chuyện cũ quăng vào mặt ta các ngươi ạ!Ta coi nó là bạn thân nhất trong đám BFF của ta mà nó coi ta như cống rãnh vậy đó . Đã trẩu rồi còn thích sĩ diện. Mồm miệng mở ra nói mình vụng về ngon lắm mà tại sao ta chê nó trẩu nó tự ái vậy? Ngang nhờ :),ta phốt thì bảo ta chẳng chửi được nó, ủa vậy KHÔNG THÈM CHẤP cũng là không cãi được hả bạn :). Ta tưởng chỉ có 1 đứa ở lớp ta là sĩ diện thôi, chẳng ngờ còn gặp cái loại như bạn còn sĩ diện hơn bà hoàng đó ạ. Mặt nặng chẳng coi ai ra gì thì chơi với tó nha bạn :), mà tó nó cũng chẳng thèm nhận cái loại như bạn làm bạn của nó đâu nhé. Tó nõ cũng phải bật cười khi 1 người sống chẳng bằng nó nha bạn :)----{https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/82615016_795686130933187_5659865631600672768_n.png?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeGSXuM0-huiLgRqBuOiQI4Jgd_0L6ujTWq_e6ft3Fo-S7Bbqz3gqEql9cfDJYOZUonxx87uuEJptn0TJmKtJuGYom7bw8OyjKSyGo-KKP-ARw&_nc_ohc=lp6k_gG2fxUAQmZy-FJI16A1BGb7y5R-gtsLjaTd5vVeCF9ekDxAWzgDw&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=72efbcb8aa114217e0e4792daf948f03&oe=5EDBBFA4} đổ tội ta phản à? Vậy ai chẳng cần ta nữa vậy :) Ăn nói buồn cười nhờ :)-----Bảo ta nói xấu sau lưng nữa à? Nói xấu sau lưng tại sao bài viết này lại chình ình ra đây vậy :). Cái thứ hèn và trẩu như bạn mới sủa bậy sau lưng người khác đấy nhé :v----Đời còn dài lắm, giả tạo được tới đâu thì giả tạo nha bạn :)

Luyện toán

0 -Trung bình 1.27 - Tổng điểm 102

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.77 - Tổng điểm 203

Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 23:10:21

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.39 - Tổng điểm 1127

Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:54:39
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:58:50
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:53:12
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 23:24:31
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 00:06:23
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:44:17
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:41:32
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:39:39
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:37:13
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:35:25

Điểm thi