Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Like math. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Like math

Like math
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Like math làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-19 08:34:12
Like math làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 16:41:38

Luyện toán

26 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 2687

Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 13:23:49
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 06:20:02
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 23:48:31
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 23:52:39
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một phần hình tam giác, hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 06:24:19
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 21:08:23
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 05:59:40
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 05:26:28
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 06:28:48
Like math đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 11:17:34