Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mashiro Rima. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mashiro Rima

Mashiro Rima
Your lie in April Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật

Luyện toán

3 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 1750

Mashiro Rima đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 21:50:07
Mashiro Rima đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 21:46:23
Mashiro Rima đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:45:54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Mashiro Rima làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-01 14:49:46
Mashiro Rima làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 14:43:16