Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Người Trái Đất. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Người Trái Đất

Người Trái Đất
Chào mừng các bạn đã ghé thăm ngôi nhà tình bạn của mình

Luyện toán

12 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 1275

Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2015-12-21 09:48:03
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 16:45:34
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 08:52:35
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 18:21:37
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-23 09:05:46
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 19:43:13
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-12-09 14:27:31
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 20:33:19
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 15:51:35
Người Trái Đất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-12-16 14:22:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi