Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thùy Linh #$%. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thùy Linh #$%

Phan Thùy Linh #$%
tớ sẽ chở thành quý cô công sở

Luyện toán

0 -Trung bình 4.77 - Tổng điểm 143

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 8.28 - Tổng điểm 828

Phan Thùy Linh #$% đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:47:26
Phan Thùy Linh #$% đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 22:07:17
Phan Thùy Linh #$% đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 21:04:27
Phan Thùy Linh #$% đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 20:20:41
Phan Thùy Linh #$% đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 20:16:28
Phan Thùy Linh #$% đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 20:15:03
Phan Thùy Linh #$% đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 20:10:46

Điểm thi

Phan Thùy Linh #$% làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-15 21:51:16
Phan Thùy Linh #$% làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 21:49:07
Phan Thùy Linh #$% làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-15 21:47:06