Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Mạnh Tuân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Mạnh Tuân

Trương Mạnh Tuân
Chào các chế. Cảm ơn các chế đã đến nhà của tui chơi!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 20:23:44
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 20:04:05
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 10:25:07
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:14:05
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 20:22:38
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 20:42:40
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 20:40:38

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:14:32
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:06:49
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:45:30
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:56:56
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:13:16
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:04:04
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:11:47
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:22:20

Điểm thi

Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-20 09:35:18
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:45:35
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:41:52
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 16:36:13
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 16:21:39
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-10 20:12:34
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-18 20:58:18
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-18 20:50:26
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-19 15:18:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-19 15:01:19
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 20:41:57
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-09 10:27:39
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-21 16:33:00
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-08 20:31:12
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:11:35
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-09 21:00:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-09 20:45:49
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-30 20:39:30
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-08 20:51:03
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-03 20:20:21
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-03 20:10:24
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-03 19:52:02
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 20:13:16
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-01-26 20:08:05
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-31 21:18:43
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-31 20:58:36
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-24 20:17:56
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 10:21:36
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-19 20:22:39
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-19 20:06:38