Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Văn Mạnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Văn Mạnh

Phan Văn Mạnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Phan Văn Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 18:39:27
Phan Văn Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-11 18:37:27

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Phan Văn Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 19:00:32
Phan Văn Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 13:30:52
Phan Văn Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 18:33:22
Phan Văn Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 20:43:07
Phan Văn Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 20:19:29
Phan Văn Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 20:33:55
Phan Văn Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 12:11:41