Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ŧɦเêй Ňɦเ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ŧɦเêй Ňɦเ

Ŧɦเêй Ňɦเ
Lm thử :v -- Xem bn hiểu tớ k -- [ https://vn.buddymojo.com/match/Ux ] ---- Xem mà k nhịn nổi cười =)) ---- [ tiktok.com/@maile_1103/video/6792421537073908994 ] ----- [ tiktok.com/@maile_1103/video/6792117698953219329 ] ----- [ tiktok.com/@maile_1103/video/6792815458631290114 ] ---- [ tiktok.com/@maile_1103/video/6793663516898299137 ] ---- Ghép đẹp phớt [ tiktok.com/@maile_1103/video/6787924003731311873 ] ---- Mui :33 -- [ tiktok.com/@liu_96/video/6781009219249360130 ] ---- Đỉnh cao của nghệ thuật o_o [ youtube.com/watch?v=qK_xc3EjNU8 ]

Luyện toán

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 96

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 392

Ŧɦเêй Ňɦเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 16:44:07
Ŧɦเêй Ňɦเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 16:43:34
Ŧɦเêй Ňɦเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 16:36:45

Điểm thi