Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ma kết là tôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ma kết là tôi

ma kết là tôi
hello mina mình tên thanh trúc mình cung ma kết mình thích học toán và anh văn mình thích đọc sách lịch sử và đọc truyện trinh thám và xem anime nhớ kết bạn nhiều với mình nhé !

Luyện toán

5 -Trung bình 9.27 - Tổng điểm 649

ma kết là tôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 08:10:21
ma kết là tôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:00:11
ma kết là tôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 08:07:41
ma kết là tôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 07:30:19
ma kết là tôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 08:05:58

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

ma kết là tôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 08:47:36

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-25 18:07:05
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 18:01:50
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 15:00:45
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 09:38:42
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 08:59:50
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-26 09:14:24
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-25 15:06:14
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 18:10:40
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-20 15:44:05
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-18 08:55:10
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-18 08:52:58
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-18 08:50:28
ma kết là tôi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-18 08:30:59