Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với duongmai121. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

duongmai121

duongmai121
hi các cậu ^^

Luyện toán

2 -Trung bình 5.78 - Tổng điểm 289

duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:10:59
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:48:09

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:39:22
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:17:02

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 4.52 - Tổng điểm 633

duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:20:38
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:50:26
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:31:10
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:53:40

Điểm thi

duongmai121 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 20:51:32