Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với duongmai121. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

duongmai121

duongmai121
hi các cậu ^^

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:48:09
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:10:59

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:17:02
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:39:22

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:53:40
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:31:10
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:50:26
duongmai121 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:20:38

Điểm thi

duongmai121 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 20:51:32